Algures. A palabra da semana

En galego temos unha forma moi nosa de dicir que algo está nalgunha parte, nun lugar indeterminado: algures.

Usámola con diferentes preposicións pero só contrae con en.

Non sei de onde vén, pero de algures virá.

Marchou, a algures irá.

A nena non está, debe ir nalgures.

Existe tamén a forma negativa. Busqueino toda a tarde pero non aparece por ningures.

Unha variante de algures é xalundes.

///

In Galician we have a word to say that something is in an indefinite place, like the English somewhere. It is algures. We use it with different prepositions but it only contracts with en.

Non sei de onde vén, pero de algures virá.

Marchou, a algures irá.

A nena non está, debe ir nalgures.

There is also a specific form that works in the same way as the English nowhere (in the sense of no place): ningures.

Busqueino toda a tarde pero non aparece por ningures.

A variation of algures is xalundes.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *